drūtapilvis

drūtapilvis
drūtapil̃vis,smob., adj. (2) storapilvis: Vaikščioja drūtapilviai ponai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • driūtapilvis — driūtapil̃vis, ė smob., adj. (2) žr. drūtapilvis: Privažiavo ponų driūtapil̃vių Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”